contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

2 Ha-Shfela St
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
Israel

+972507652260

BLAH

תרגיל ביחס אישי

Ohad Benit

תרגיל ביחס אישי.

כאשר לכל מוט עץ מתבצע חיתוך שונה, 
והחיתוך נעשה בקפידה וביתר תשומת לב (גם על היד החותכת).
ולכל צורה המתקבלת לכל אחד ואחד מהם
מותאמת צביעה באופן אישי ופרטני 
אשר מדגיש או לחילופין מפרק אותה.
התוצאה היא ללא ספק,
שיעור ביחס אישי.

3 דק׳ שחושפות את התהליך
קצת ארוך, אבל הסוף שמח.

אהה ולסטארטאפיסטים או ההייטקיסטים שבניכם
סחתיין! יא אלוהים. קופת חולים יותר רועש
והאמת לא הייתי שורד שם יום אחד.
אז תודה

HD בלבד (: