contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

2 Ha-Shfela St
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
Israel

+972507652260

BLAH

חמישה ממדים

Ohad Benit

לפני כחודש/יים פנו אלי מסאגה לשיתוף פעולה בין מאיירים למעצבים לקראת שבוע האיור הקרב ובא (הנה הוא כבר פה)
אני חושב שמיד עלתה בראשי גפן רפאלי  Dailydoodlegram
היא והאיורים הנקיים והמדוייקים שלה זימנו את ראשי לחשוב שדווקא שיתוף פעולה ביני ובינה יכול להיות מאתגר ומעניין.
היא מהמקום הנקי, הקו העדין, הדיוק והאסתטיקה. ואני דווקא מהמקום ה״ראפ״ יותר, הנוקשה. הפחות עדין נקרא לזה אבל עם המון רגישות אולי יכולים למצוא מכנה משותף במיוחד כשהרקע הוא לבן :)
והמבין מבין!

שלחתי לה הודעה והיא נענתה בשמחה. (מסתבר שהיא הוזמנה גם כן :)

התחלנו לפרוט במהרה בעודנו יושבים על כוס קפה את שיהיה, מה עושים ואיך. 
אישית, אני פחות מחפש בעבודותי את המוצר הספציפי זה או האחר.
יותר מסקרן אותי התוכן. מה? מאיפה ולמה?
חיבורים שאני עושה בראש בין ממד אחד למשנהו והפוך, בין טכנולוגיה אחת לאחרת, בין חומר זה לאחר וכן הלאה.
הרבה ניגודים. כמוני בעצם!

ככל שעיבדתי בראשי את החיבור ביני ובינה מצאתי כי, בראש ובראשנה המטרה היא לחבר בין היכולות שלה כמאיירת דו מימד ליכולותיי שלי שעיסוקם יותר בתלת מימד ובפיענוח צורה.
מקריאה מהירה על מהות האיור מצאתי כי: ״איור הוא הסבר לא מילולי. איורים הנלווים להסברים כתובים וליצירות אומנות כתובות מבארים את תוכנם. במשמעות המצומצמת יותר, מתייחס המונח "איור" לתוספת חזותית ליצירה טקסטואלית.״ (ויקיפדיה)
החלטנו לשחק בחוקרים במעבדה עם מגוון החומרים שעומדים לפנינו כדי להגדיר את גבולות הגזרה:
מילים - טקסטים שכל אחד ואחת מאיתנו כתבו.
קו - דו מימדי ויד יציבה.
חומר - תלת מימדי היכול לייצר קשיחות ויציבות מחד ומאידך יוכל לשעתק ולשמר את האופי של עבודת היד.
טכנולוגיה - שמירה על מסורת ההדפסה ומציאת הטכנולוגיה החדישה שתוכל לחבר בין הדו והתלת ממד.
ממדים - דו מימד + תלת מימד = חמישה ממדים
לאחר שכל החומרים הפיזיים והמטאפיזיים לפנינו אפשר להתחיל לעבוד.
התחלנו לצעוד מעט אחורה וקדימה, גפן התחילה לאייר ידנית את הסיפור על בסיס הטקסטים שכתבנו כל אחד ואחת ויצרה סיפור דו ממדי שלא רק מנסה לפענח ״איורית״ את הטקסט אלא פותח עולמות שונים לסיפור החדש שנוצר.

IMG_3263.JPG

האיור הידני הועבר לכדי קובץ מחשב כזה שגם אני אוכל לעבוד עליו בתוכנות תלת ממד והפיכת האיורים השטוחים לאלמנטים נפחיים בעלי ממד נוסף.
תוך הכנת הקבצים מצאנו כי הבחירה הטכנולוגית להשתמש במדפסת התלת מימד הביתית, תואמת את הקונספט המדובר.
מלבד הערכים אותם היא טומנת ליצירת תלת מימד ושמירה על ״ערכי הדפוס״ (הדפוס דיימנו) מתקבל חיקויי דיי מוצלח של תנועה ידנית על מצע שטוח, כמו גם חומר פלסטי קשיח אבל לא מאומץ ולא מדוייק מידיי (הבריחות הקטנות נותנות חן ומדגישות את ״עבודת היד הרועדת״) ויכולת שמירה על אלמנטים אמורפים בתלת מימד.

תלת ממד                                                                                                                                                               דו ממד

תלת ממד                                                                                                                                                               דו ממד

new.jpg

עם סיום ההדפסות התחלנו לבצע בחירות קפדניות של מה נכנס ומה לא. העמדה וקומפוזיציה בתוך 2 ספרים כרוכים כמדף אלומניום ומחוברים אל הקיר.
לאור ההגדרה הויקיפדית היה חשוב לנו להחזיר את הכל האיורים החדשים לתוך המערך המקורי בהם יושבים וזה הספר כמובן.
שני ספרים ישנים שעליהם נעשו מניפולציות וחיבורים של האיורים המודפסים החדשים בצורה שיוצאת מהספר ולאו דווקא נשארת בתוכה. ובכך מחיים את הספר מחדש ונותנים לו נפח וממד אחר ושונה מהרגיל.

תהליך העבודה היה מחקר צורני, מבני, קונספטואלי וכן זוגי של חלוקת עבודה והעמסת יכולות שונים הכולאים בעצמם חידוש קונספטואלי ולאו דווקא פרקטי ״כמתבקש״ (לפחות ממני כמעצב מוצר:)

פירוט רחב יותר על שאר הפרויקטים ושיתופי הפעולה תוכלו למצוא ב xnet
הפרויקט מופיע כחלק מתערוכה הנקראת סינדיקט עבור שבוע האיור בגלריית סאגה 

צילום: עידו אדן

צילום: עידו אדן