contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

2 Ha-Shfela St
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
Israel

+972507652260

BLAH

Ohad Benit

ארגז כלים.
ארגז כלים הוא אחד הדברים החשובים בחיי,
אני אוהב למלא אותו כל פעם קצת. 
כל תערוכה, כל מכירה, כל סכום כסף קטן כגדול
אני משקיע בארגז הכלים.
פעם בקטנים, פעם בגדולים.
בתוך הארגז יש גם המון כלים מאולתרים, כאלה שאני מוצא
ביום יום שלי, כאלה שהם לאו דווקא שימושיים באספקט הפרקטי
שלהם, אם כי בפן הקונספטואלי שלהם.
לפני זמן מה הרגשתי שחסר לי סאונד. 
חסר לי הידע לייצר סאונד כלשהו. לא משנה מה. כזה שיפעיל אצלי חושים אחרים. 
כאלה שיגעו לי בלב בלי ניסורים, בלי חיתוכים, בלי שיופים, בלי יפיופים.
מוסיקה תמיד הייתה בנשמתי.
אני זוכר שעוד בגיל מאוד צעיר אימי שלחה אותי לחוג פסנתר.
הייתי אומר שזה לא צלח במיוחד.
אבל המורה אמר שיש לי חוש קצב מפותח.
מה יותר מזה?! נדמה שאז זה הספיק לי ופרשתי מהר מאוד מהעניין.
בכל זאת בחור פרקטי.
אז הלכתי. הלכתי ללמוד קצת. ממש קצת. 
ומהידע הקטן שצרבתי הלכתי לאלתר בתוך עולם בלתי ידוע.
ואני מתרגש כמו בגן ילדים.
עכשיו זה הזמן לסוג של סגירת מעל ופתיחה של מעגל חדש בחיי.
הנה הסאונד והוידאו. 
שלי.