contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

2 Ha-Shfela St
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District
Israel

+972507652260

   

 
   
  
    
    
      
        
      
    

    

    
  
   
 


   את האתר (האינטרנט) הקודם שלי בניתי לבד.  אופייני לחולה שליטה ובעל הכרה שאין מכירים את תוכי תוכי יותר טוב ממני עצמי. מאותה עבודה סזיפית של מציאת אלמנטים ויזואלים, שיכולים במידה כזאת או אחרת, להסביר לסובבים במה אני עוסק, יצאתי עם תובנות חשובות; הראשון, הבנתי טוב מאוד למה בחרתי לעסוק בתחום עיצוב שונה מזה העונה לשם ׳תקשורת חזותית׳ (עיצוב גרפי). פיקסלים ועבודת מחשב מרובה מעולם לא עשו לי טוב בלב גם לא לראיית ה 6x6 שלי. השני והחשוב מכל שאני חייב לשחרר. אני חייב לשחרר את השליטה. חייב לשחרר את הסימטריה שבתוכה אני שבויי.  לימים מצאתי גם כי האתר הקודם היה יותר מובנה לעצמי, תיק עבודות עצמי, שרק אני יכול ומצליח להבין באמת מה הולך שם, במה אני עוסק ומהי סביבת היצירה שלי ופחות לסובבים אותי (גם לכאלו שאינם מכירים אותי), שעיינם אינה מזוינת וטוב שכך.  ואז בעוד תהליכי החשיבה על בניית האתר החדש מצטופפים במוחי. הגיעה   Yael Bodasher  אלי לסטודיו לרכוש גוף תאורה, ודיברנו.  דיברנו על עיסוקיי, דיברנו על עיסוקייה, תיקשרנו חזותית/חזיתית.  על הדרך שאלתי את דעתה הכנה על האתר שלי והיא אמרה את דברה בקצרה.  והבנתי שמצאתי. מצאתי מי יבנה לי את האתר החדש. הבנתי שיש סיכויי שאני אשחרר מעט את הרסן לעצמי ואניח את השליטה בצד.  היא לקחה ממני הארד דיסק עם 100 טון תמונות, 10 טון עבודות במגוון תחומים, 2 טון אי בהירויות ו - 1 בלאגן אטומי מולקולרי (איראני או שלא).  בכל זאת לך תארגן לעצמך קופסא שחורה עם עשר שנות עשייה ויצירה.  היא לקחה ונברה בו בצורה דיי חושפנית יש לומר. הלו, כל כולי שם.  היא הצליחה באופן מאוד מדויק, מאוד מפתיע, לפענח אותי, להכנס לתוך תוכי ובעיקר להבין.  להבין את צורת החשיבה שלי. את מה שאני רוצה, את איך שאני רוצה ובעיקר כמה. כמה שאני רוצה. מה ממה ולמה. הרי בסופו של דבר הכל תלויי במינונים הנכונים.  יאמר לזכותי (אם יורשה לי) שהפנמתי מסקנות מבניית האתר הקודם ונתתי לה באופן שהפתיע בעיקר את עצמי חופש עבודה ויצירתי מלא בתצורת;  ״קחי. זה שלך עכשיו, ובחייאת תעשי לי יפה״  smile emoticon את התוצאה אתם תשפטו. אני בנתיים הולך לעשן סיגריה. הנה האתר החדש שלי! איזה כיף! אתם בתוכו :) יעלי. תודה.

BLAH

Ohad Benit

את האתר (האינטרנט) הקודם שלי בניתי לבד. 
אופייני לחולה שליטה ובעל הכרה שאין מכירים את תוכי תוכי יותר טוב ממני עצמי.
מאותה עבודה סזיפית של מציאת אלמנטים ויזואלים, שיכולים במידה כזאת או אחרת, להסביר לסובבים במה אני עוסק, יצאתי עם תובנות חשובות;
הראשון, הבנתי טוב מאוד למה בחרתי לעסוק בתחום עיצוב שונה מזה העונה לשם ׳תקשורת חזותית׳ (עיצוב גרפי). פיקסלים ועבודת מחשב מרובה מעולם לא עשו לי טוב בלב גם לא לראיית ה 6x6 שלי.
השני והחשוב מכל שאני חייב לשחרר. אני חייב לשחרר את השליטה.
חייב לשחרר את הסימטריה שבתוכה אני שבויי. 
לימים מצאתי גם כי האתר הקודם היה יותר מובנה לעצמי, תיק עבודות עצמי, שרק אני יכול ומצליח להבין באמת מה הולך שם, במה אני עוסק ומהי סביבת היצירה שלי ופחות לסובבים אותי (גם לכאלו שאינם מכירים אותי), שעיינם אינה מזוינת וטוב שכך. 
ואז בעוד תהליכי החשיבה על בניית האתר החדש מצטופפים במוחי.
הגיעה  Yael Bodasher אלי לסטודיו לרכוש גוף תאורה, ודיברנו. 
דיברנו על עיסוקיי, דיברנו על עיסוקייה, תיקשרנו חזותית/חזיתית. 
על הדרך שאלתי את דעתה הכנה על האתר שלי והיא אמרה את דברה בקצרה. 
והבנתי שמצאתי.
מצאתי מי יבנה לי את האתר החדש.
הבנתי שיש סיכויי שאני אשחרר מעט את הרסן לעצמי ואניח את השליטה בצד. 
היא לקחה ממני הארד דיסק עם 100 טון תמונות, 10 טון עבודות במגוון תחומים,
2 טון אי בהירויות ו - 1 בלאגן אטומי מולקולרי (איראני או שלא). 
בכל זאת לך תארגן לעצמך קופסא שחורה עם עשר שנות עשייה ויצירה. 
היא לקחה ונברה בו בצורה דיי חושפנית יש לומר. הלו, כל כולי שם. 
היא הצליחה באופן מאוד מדויק, מאוד מפתיע, לפענח אותי, להכנס לתוך תוכי ובעיקר להבין. 
להבין את צורת החשיבה שלי.
את מה שאני רוצה, את איך שאני רוצה ובעיקר כמה. כמה שאני רוצה. מה ממה ולמה.
הרי בסופו של דבר הכל תלויי במינונים הנכונים. 
יאמר לזכותי (אם יורשה לי) שהפנמתי מסקנות מבניית האתר הקודם ונתתי לה באופן שהפתיע בעיקר את עצמי חופש עבודה ויצירתי מלא בתצורת; 
״קחי. זה שלך עכשיו, ובחייאת תעשי לי יפה״ smile emoticon
את התוצאה אתם תשפטו.
אני בנתיים הולך לעשן סיגריה.

הנה האתר החדש שלי! איזה כיף! אתם בתוכו :)

יעלי. תודה.